Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Denne hjemmeside drives af PERFETTI VAN MELLE Danmark ApS. (i det følgende “PVM”).

PVM bekymrer sig om dit privatliv og er forpligtet til at beskytte det.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke og hvordan personlige data indsamles og behandles af PVM som dataansvarlig.

KONTAKTOPLYSNINGER FOR DEN DATAANSVARLIGE

Du kan finde PVM's kontaktoplysninger nedenfor:

Navn: Perfetti Van Melle Danmark ApS.

Adresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup, Danmark

Telefon: ...

DPO e-mail: pvmdpo@perfettivanmelle.com (mailto:pvmdpo@perfettivanmelle.com)

BEHANDLEDE PERSONLIGE DATA

Personlige data” betyder enhver information, som du direkte eller indirekte kan identificeres ud fra.

Afhængigt af de tjenester, der leveres på denne hjemmeside, kan PVM behandle forskellige slags personlige data såsom navn, adresse, alder, e-mailadresse, telefonnummer, IP- eller cookies-id'er osv.

FORMÅLET MED BEHANDLING OG JURIDISK GRUNDLAG

PVM kan behandle dine personlige data til forskellige formål såsom:

 • For at besvare dine spørgsmål og klager
 • For at administrere din deltagelse i konkurrencer/kampagner
 • For at administrere din konto
 • For at administrere abonnementet på nyhedsbrevet
 • For at administrere din ansøgning
 • For at forbedre vores produkter
 • For at tillade hjemmesidens korrekte funktionalitet.

Afhængigt af formålene vil PVM behandle dine personlige data baseret på:

 • dit samtykke: udtrykkeligt givet efter at være blevet informeret på forhånd. 
 • kontraktforhold: etableret for at give noget, du udtrykkeligt har anmodet om
 • juridisk forpligtelse: at være i overensstemmelse med specifikke love/forskrifter
 • PVM-virksomhedens legitime interesse.

BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

PVM er forpligtet til at beskytte mindreåriges privatliv.

På hjemmesiden kan du finde sektioner, der kun er tilgængelige, hvis du har alderskravet angivet i det pågældende afsnit.

Når behandlingen af personlige data er baseret på samtykke, er en sådan behandling kun lovlig, hvis du har den påkrævede alder til at give samtykke. I modsat fald bedes du minde om, at nævnte samtykke skal gives eller godkendes af indehaverne af forældremyndigheden over dig.

Hvis du er mindreårig, bør du gennemgå vilkårene i denne privatlivspolitik med dem, der har forældremyndighed, for at sikre, at I begge forstår dem. Selvom vi ikke er ansvarlige for at bestemme alderen på vores brugere, kan vi udføre verifikationstjek.

OPBEVARINGSPERIODE

Opbevaringsperioden for personlige data afhænger af formålet med behandlingen.

PVM vil slette dine personlige data, når det ikke længere er nødvendigt for at nå formålet, undtagen i de tilfælde, hvor PVM skal opbevare personlige data for at overholde juridiske forpligtelser. For sådanne tilfælde vil du finde de specifikke kriterier for opbevaring i den dedikerede informationsmeddelelse.

MODTAGERE

Dine personlige data må kun videregives eller behandles af personer, der er autoriseret af PVM, eller af tredjeparter, der kan få adgang til og behandle dem på vegne af PVM.

I alle disse tilfælde vil behandlingen af personlige data kun ske for at overholde formålet med behandlingen.

Personlige data, der behandles af PVM, kan overføres eller kommunikeres til andre virksomheder i PVM-gruppen og tredjeparter, som direkte understøtter PVMs aktiviteter og hjemmesideudvikling.

OVERFØRSEL AF PERSONLIGE DATA

Vær opmærksom på, at dine personlige data, eller dele heraf, kan blive overført til tredjelande, hvor de ovennævnte Modtagere befinder sig.

Hvis dette er nødvendigt, vil det ske i fuld overensstemmelse med alle gældende databeskyttelseslove og -forskrifter.

DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • At få en bekræftelse fra PVM på, hvorvidt personlige data vedrørende dig behandles eller ej
 • At anmode PVM om at rette, udfylde eller opdatere dine personlige data
 • At bede PVM om at slette dine personlige data uden unødig forsinkelse
 • At bede PVM om at begrænse behandlingen af dine personlige data helt eller delvist
 • At modtage dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller at bede PVM om at overføre dine personlige data til en anden dataansvarlig
 • At stoppe eller forhindre PVM i at behandle dine personlige data
 • Til enhver tid at trække det afgivne samtykke tilbage
 • At indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Hvis du ikke er EU-borger, har du muligvis andre rettigheder, der supplerer de ovennævnte.

Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en skriftlig kommunikation til PVM's adresse eller ved at sende en e-mail til pvmdpo@perfettivanmelle.com (mailto:pvmdpo@perfettivanmelle.com) Databeskyttelseskontoret.

PVM forbeholder sig ret til, til enhver tid, at verificere rigtigheden af de angivne personlige data.

COOKIES

Denne hjemmeside gør brug af cookies og andre identifikatorer i henhold til de oplysninger, du kan finde i Cookie-politikken.

OPDATERING AF PRIVATLIVSPOLITIK

PVM tjekker sin egen privatlivs- og sikkerhedspolitik regelmæssigt og gennemgår den om nødvendigt i overensstemmelse med de ændringer, der er indført af loven, organisationen eller foranlediget af teknologisk udvikling. Husk at du altid læser den seneste opdaterede version.

Juridisk meddelelse

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG COOKIES

Perfetti Van Melle Danmark ApS., (herefter PVM) bekymrer sig om dit privatliv og er forpligtet til at beskytte det. Perfetti Van Melle kan indsamle personlige oplysninger fra de besøgende på www.perfettivanmelle.dk (http://www.perfettivanmelle.dk/).

Dette websted drives af PVM.

Denne privatlivspolitik beskriver de typer oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi bruger og beskytter dem.

Denne politik fortæller dig, hvad du skal gøre, hvis du ikke vil have dine personlige oplysninger indsamlet, når du besøger vores hjemmeside, og hvordan du kan ændre de oplysninger, du allerede har givet os.

Denne privatlivspolitik gælder ikke for bannere, konkurrencer og andre reklamer eller kampagner, vi kan sponsorere eller, som man kan deltage i på websteder ejet af tredjepart.

DEN DATAANSVARLIGE

Den dataansvarlige for sådan behandling er Perfetti Van Melle Benelux B.V.

TYPER AF PERSONOPLYSNINGER DER BEHANDLES

Navigationsdata

De computerbaserede systemer og softwareprocedurerne, der er involveret i arbejdet på dette websted, vil, under udførelse af deres normale tjeneste, komme i besiddelse af nogle personlige oplysninger, hvis transmission er underforstået ved brugen af protokollerne om internetkommunikation. Disse oplysninger indsamles ikke for at være tilknyttet nogen identificerede personer, men gennem processer og tilknytning til data ejet af tredjeparter kan det på egen hånd føre til identifikation af brugere. I denne kategori af data er inkluderet IP-adresserne eller navnene gemt i domænet for de computere, der anvendes af dem, der har adgang til hjemmesiden, adresserne i notation URI (Uniform Resource Identifier) for de krævede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, metoden, der bruges til at videresende anmodningen til serveren, størrelsen af den modtagne fil som svar, cifferkoden, der viser tilstanden af svaret givet af serveren (god, fejl, osv.) og andre parametre forbundet med operativsystemet og strukturen og betingelserne af brugerens computer. Disse data bruges kun til anonyme statistiske oplysninger om brugen af hjemmesiden og kontrollere dens korrekte udførelse og slettes straks efter behandling. Oplysningerne kan bruges til at undersøge ansvar, hvis der sker overtrædelser af databehandling mod hjemmesiden.

PERSONOPLYSNINGER

Vi vil muligvis indhente personlige oplysninger. Personoplysninger er oplysninger, hvorfra du kan blive personligt identificeret.

Dette inkluderer det dit navn, adresse, brugernavn, e-mailadresse, telefonnummer og kreditkortoplysninger. Vi kan indsamle oplysninger fra brugere med henblik på at besvare spørgsmål, og sådanne data vil blive behandlet i henhold til vores politik og gældende lovgivning.

DATA DER FRIVILLIGT STILLES TILRÅDIGHED AF BRUGEREN

Den valgfrie, udtrykkelige og frivillige videresendelse af personoplysninger fra brugeren på registreringsformularer, der findes på denne hjemmeside, indebærer den efterfølgende erhvervelse af afsenderens data. Disse data behandles af PVM med det formål at reagere på den krævede service og, hvis du giver dit samtykke, at sende oplysninger og reklamemateriale via e-mail.

BESKYTTELSE AF BØRN

PVM er forpligtiget til at beskytte børns personlige oplysninger. Webstedet er designet og beregnet til at blive brugt af folk i alderen 16 år og derover. Hvis du er over 16 år, men under 18 år gammel, bør du gennemgå betingelserne i denne politik om privatlivets fred med dem, der har forældremyndigheden, for at sikre dig, at I begge forstår dem. Selvom vi ikke er ansvarlige for at bestemme vores brugeres alder, vil vi muligvis udføre verifikationskontrol.

Hvis du er under 16 år gammel (tjek denne aldersgrænse med jeres nationale love), skal du skal have tilladelse/godkendelse fra dem, der har forældremyndigheden, for at bruge denne hjemmeside til at komme i kontakt med os ved at sende dine personlige data

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Du beslutter frivilligt, om du ønsker at give os dine personlige oplysninger. I nogle tilfælde kræves personlige data for at kunne udføre visse funktioner. Igennem hele hjemmesiden kan du blive bedt om at levere personlige data, så du kan tilmelde dig præmieaftaler eller konkurrencer, modtage oplysninger eller mailings, udfylde en undersøgelse eller kommentere eller lave en forespørgsel. I disse tilfælde bruger PVM en pop op-skærm med oplysninger om behandling af personoplysninger og et afkrydsningsfelt for at opnå samtykke. Du kan stole på, at PVM ikke indsamler personlige oplysninger, medmindre du giver disse oplysninger frivilligt.

Dine personlige data bruges af PVM til det formål, de blev indsamlet (for eksempel til at besvare din forespørgsel, indmelde dig i en konkurrence eller sende dig en prøve). De kan også bruges af os til at forbedre vores produkter og hjemmesider og kontakte dig vedrørende andre produkter og tjenester, som kan være af interesse for dig (herunder dem, vi kan tilbyde i fællesskab med andre virksomheder). Vi kan også dele det med eller videregive det til andre virksomheder i Perfetti Van Melle-gruppen og tredjeparter, der direkte støtter PVM’s aktiviteter og hjemmesideudvikling.

Vi kan supplere de oplysninger, du har givet os, med andre oplysninger, vi har, eller som vi modtager fra tredjeparter. Vi gør dette for markedsføringsformål for at give mere målrettede produkter og tjenester, der opfylder dine behov.

BEHANDLINGSARRANGEMENTER

Det er vigtigt at vide, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Personoplysninger behandles af PVM eller af en dataprocessor, der direkte udpeges af PVM, kun for så længe som nødvendigt for de formål, hvortil dataene blev indsamlet eller efterfølgende behandlet.

Specifikke sikkerhedsprocedurer overholdes for at forhindre risikoen for deres ødelæggelse eller tab, uanset om det er gennem uautoriseret adgang til data eller behandlingsoperationer, der enten er ulovlige eller uforenelige med de formål, hvortil dataene bliver indsamlet. I overensstemmelse med loven har PVM, i overensstemmelse med de vigtigste internationale standarder, også truffet yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at minimere risici med hensyn til fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de indsamlede og behandlede personoplysninger.

DELING, KOMMUNIKATION OG FORMIDLING AF DATA

De data, vi indsamler, kan overføres eller meddeles til andre virksomheder i Perfetti Van Melle-gruppen og tredjeparter, som direkte støtter PVM’s aktiviteter og udvikling af hjemmesider. Til tider hyrer PVM tredjeparter til at behandle og analysere dataene. Bortset fra de nævnte tilfælde vil data ikke blive offentliggjort eller givet til nogen, medmindre dette er i overensstemmelse med kontraktlige og retlige forpligtelser, eller brugerne har givet deres samtykke.

PVM og dets tredjeparts databehandlere vil overfører og behandle dine personlige data under hensyntagen til de nødvendige forholdsregler for at opretholde den personlige sikkerhed.

DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER

PVM oplyser, at brugeren har ret til at kræve adgang til og berigtigelse af eller sletning af hans/hendes personoplysninger eller indskrænkning eller indsigelse mod behandling, ligesom retten til dataoverførbarhed eller til tilbagekaldelse af samtykke givet, ved henvendelse til PVM i en skriftlig meddelelse til Perfetti Van Melle Danmark ApS., Strandvejen 60, 2900 Hellerup, Danmark eller ved at sende en e-mail til pvmdpo@it.pvmgrp.com (mailto:pvmdpo@it.pvmgrp.com) til den databeskyttelsesansvarlige, idet der altid fremlægges en kopi af identifikationsdokumentet eller ethvert andet dokument, der beviser det.

PVM forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at efterprøve sandheden af de personoplysninger, som deltagerne har fremlagt, samt vindernes alder og identitet, inden de fortsætter med præmien.

COOKIES

Cookies er tekstfiler, der er placeret på din computers harddisk af en websideserver. Perfetti Van Melle bruger cookies til at gøre vores websteder lettere at bruge og til bedre skræddersy webstedet og vores produkter til dine interesser og behov. Cookies kan også bruges til at gøre dine fremtidige aktiviteter på vores hjemmeside hurtigere. Et websted kan for eksempel genkende, at du har givet personlige oplysninger og afstå fra at anmode om samme information en gang til.

Vi kan også bruge cookies til at indsamle oplysninger om din computer, f.eks. din IP-adresse (et nummer tildelt til din computer, når du surfer på internettet) eller den type internetbrowser eller operativsystem du bruger, og knytte disse til dine personlige data. Dette er for at sikre, at vores websteder præsenterer den bedste weboplevelse for dig og er effektive informationsressourcer.

Til opbevaring af disse cookies bruger Perfetti Van Melle en pop op-skærm med information om cookies og et afkrydsningsfelt for at opnå samtykke. Du kan også deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Afvisning af cookies på webstedet, kan medføre manglende evne til at besøge bestemte områder af webstedet eller modtage personlig information, når du besøger webstedet.

GOOGLE ANALYTICS

Websiderne kan bruge webanalyseværktøjer, som Google Analytics og/eller Unica, til at spore dine interaktioner med et websted og gemme oplysninger, f.eks. hvornår tid du besøgte det, om du har besøgt det før og hvilket websted henviste dig til det. Webstedsmålestatistikker kan bruges til at personliggøre din webstedsoplevelse samt at evaluere - anonymt og samlet - statistikker over webstedets aktivitet. Vi bruger disse oplysninger til at måle effektiviteten af vores web tilstedeværelse og til at kompilere statistiske rapporter.

Når vi bruger Google Analytics, kan vi dele disse oplysninger med Google for at hjælpe Google med at forbedre sine produkter og tjenester. Hverken vi eller Google skal bruge (eller tillade tredjepart at bruge) dette værktøj til at spore eller indsamle personlige data om dig eller tilknytte dine personlige oplysninger med Google Analytics-data.

PIXELKODER

Nogle af de sider, du besøger, kan også indsamle oplysninger ved hjælp af pixelkoder (også kaldet ”clear gifs”), der kan deles med tredjeparter, der direkte understøtter PVM’s salgsfremmende aktiviteter og udvikling af websteder. For eksempel kan brugeroplysninger om besøgende på vores hjemmesider deles med vores tredjeparts reklamebureau for bedre at målrette internet bannerannoncer på PVM websteder. De oplysninger, der indsamles ved brug af disse pixelkoder, er imidlertid ikke personligt identificerbare, selvom det kan knyttes til dine personlige data.

ÆNDRINGER I DEN NUVÆRENDE POLITIK OM PRIVATLIVETS FRED

PVM kontrollerer sin egen privatlivs- og sikkerhedspolitik regelmæssigt og vurderer om den er i overensstemmelse med de ændringer, der er indført gennem love, organisationen eller som følge af teknologisk udvikling. Enhver ændring til denne politik vil blive offentliggjort på denne side.

Oplysninger om behandling af personoplysninger

I overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, informerer Perfetti van Melle Benelux B.V. (herefter ”PVM”) fortæller, at de personlige oplysninger (i det følgende benævnt ”Personoplysninger”) oplyst til PVM vil blive indsamlet og behandlet under kontrol af PVM i overensstemmelse med følgende:

a. Formål og lovlighed af behandling

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for håndtering af forholdet mellem dig og PVM. For ordentligt at håndtere denne relation, vil PVM behandle personoplysninger, der også kan omfatte særlige kategorier af personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, racemæssig eller etnisk baggrund, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og religiøse overbevisning.

Behandlingen af personoplysninger kan ske elektronisk og manuelt baseret på logiske og funktionelle kriterier i overensstemmelse med de formål, hvortil personoplysningerne indsamles, og altid i overensstemmelse med de relevante love om databeskyttelse.

b. Omfanget af kommunikation og formidling af data.

Personoplysningerne behandles kun af personale, der er autoriseret af PVM, eller af tredjepartsvirksomheder (herunder andre PVM-koncerner), institutioner eller fagfolk, der som databehandlere udfører specifikke behandlingstjenester eller aktiviteter, der supplerer de formål, der henvises til ovenfor.

De personlige data vil ikke blive videregivet på nogen måde.

c. Overførsel af personoplysninger til et tredjeland

Det kan også være nødvendigt for håndtering af vores forhold, at nogle af personoplysningerne overføres til tredjelande, hvor andre Perfetti Van Melle Gruppe-selskaber eller PVM-partnere er placeret.

d. Opbevaringsperiode

Personoplysningerne opbevares så længe forholdet er i kraft. Derefter holdes personoplysningerne kun så længe, som det er nødvendigt for at overholde enhver lovbestemmelse, der kan pålægge PVM forpligtelsen til at opbevare personoplysningerne i længere tid.

e. Databeskyttelsesrettigheder

PVM oplyser, at du har ret til at kræve adgang til og berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger eller indskrænkning eller indsigelse mod behandling, ligesom retten til dataoverførbarhed eller til tilbagekaldelse af samtykke givet, ved henvendelse til PVM i en skriftlig meddelelse til Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands eller ved at sende en mail til pvmdpo@it.pvmgrp.com til den databeskyttelsesansvarlige.

Du har ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Ved underskrift af nærværende dokument, giver du dit samtykke til behandling af personoplysninger med henblik herpå. PVM informerer dig om, at du til enhver tid kan tilbagekalde det nævnte samtykke.

Innovative lækkerier, bedre fremtid

https://cdn.sanity.io/images/fkp1j6hx/production/48ffe553aca39e5890f5f89871ebaf228eaedd01-3084x3312.png

Om os

Vores lange historie og dybe rødder kan spores helt tilbage til 1900, og vi er vokset lige siden. Vi er en familieejet virksomhed. I dag er vi en af verdens største producenter og distributører af konfekture. Hver dag tryller vi et smil frem på millioner af menneskers ansigt med søde sager. I løbet af 120 år har vores familievirksomhed udviklet sig til en af verdens største lykkefabrikker. Vi mener, at verden har brug for mange flere smil.

Perfetti Van Melle vil være brancheleder med globalt og lokalt populære, markedsledende og ikoniske brands. Vi vil gerne udvide vores aktiviteter inden for tyggegummi, være førende inden for konfekture og mintpastiller samt ekspandere inden for vingummi. Vi er kommet langt. Vi har en fantastisk historie. Virksomheden har en mangfoldig portefølje af ikoniske og internationalt anerkendte brands, herunder Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Frisk, Smint, Fruit-tella, Golia, Brooklyn, Vivident, Happydent, Daygum, Vigorsol, Big Babol samt Airheads, som flere generationer har holdt og stadig holder af. I 2022 opnåede virksomheden en nettoomsætning på 2,9 milliarder euro. Perfetti Van Melle er nu klar til en betydelig samlet vækst, der er drevet af den nylige overtagelse af velkendte globale tyggegummi- og konfekturebrands fra Mondelēz International i Europa, Nordamerika og Canada. Dermed tilføjes der 11 brands på disse markeder: Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo og Bubblicious i USA, Canada og Europa. Samt de lokale europæiske konfekturebrands Cachou Lajaunie, Negro og La Vosgienne.

Nyheder

Perfetti Van Melle afslutter overtagelse af tyggegummibrand

Det er et stort boost for væksten i Nordamerika og overtagelsen åbner op for nye markeder i Europa. Luxembourg/Amsterdam, C+F Confectionery and Foods S.A. og Perfetti Van Melle Group B.V. meddeler, at Perfetti Van Melle har afsluttet overtagelsen af Mondelēz Internationals tyggegummiforretning i USA, Canada og Europa. Overtagelsen udvider Perfetti Van Melles portefølje, som omfatter globalt anerkendte ikoniske brands som Mentos, Chupa Chups og Airheads. Hermed har virksomheden styrket sin position som global leder inden for konfekturebranchen.

Læs mere

Vores brands

Vores brands er populære i over 150 lande i hele verden

Kontakt

Perfetti Van Melle Danmark ApS,

Strandvejen 60, 2900 Hellerup

Kontakt os